Kính viễn vọng không gian James Webb sẽ mở khóa bí mật của các thiên hà đầu tiên như thế nào

Chúng ta sẽ đi sâu vào vũ trụ.
Kính viễn vọng không gian James Webb sẽ mở khóa bí mật của các thiên hà đầu tiên như thế nào

NASA đang chuẩn bị 17 chế độ công cụ khoa học của Kính viễn vọng Không gian James Webb và trong khi còn 10 chế độ để kiểm tra, chúng tôi có một chút thời gian để xem xét một số chế độ đã sẵn sàng hoạt động.

Tuần này, nhóm Webb đã đi trước cho chuỗi thời gian lăng kính NIRCam, chuỗi thời gian hình ảnh, chức năng giao thoa kế che khẩu độ NIRISS, quang phổ không khe trường rộng NIRISS và chuỗi thời gian vật thể sáng NIRSpec.

Điều đó làm cho 7 chế độ sẵn sàng hoạt động trên Kính viễn vọng James Webb.

Kính viễn vọng không gian James Webb sẽ phóng to các thiên hà đầu tiên

Một bài đăng trên blog gần đây của NASA đề cập đến chế độ quang phổ độ phân giải trung bình (MRS) của MIRI và triển vọng chia sẻ dữ liệu kỹ thuật liên quan. Alvara Labiano của Centro de Astrobiologica (CAB) và David Law cho biết MRS của MIRI là một trong những chế độ thiết bị tinh vi nhất của kính thiên văn, bao gồm một máy quang phổ tích phân, "cung cấp thông tin quang phổ và không gian đồng thời cho toàn bộ trường nhìn". của Viện Khoa học quản lý Kính viễn vọng Không gian (STScI), trong bài đăng trên blog của NASA.

Law và Labiano cho biết thêm: “Máy quang phổ cung cấp khối dữ liệu ba chiều, trong đó mỗi pixel trong hình ảnh chứa một quang phổ duy nhất. "Những máy quang phổ như vậy là công cụ cực kỳ mạnh mẽ để nghiên cứu thành phần và động học của các vật thể thiên văn, vì chúng kết hợp những lợi ích của cả hình ảnh và quang phổ truyền thống."

MRS được tạo ra để giữ lại công suất phân giải - là bước sóng quan sát được chia cho độ chênh lệch bước sóng có thể phát hiện nhỏ nhất - khoảng 3.000. "Đó là mức đủ cao để giải quyết các đặc điểm nguyên tử và phân tử quan trọng trong nhiều môi trường khác nhau", Law và Labiano cho biết trong bài đăng. "Ở độ dịch chuyển đỏ cao nhất, MRS sẽ có thể nghiên cứu sự phát thải hydro từ các thiên hà đầu tiên."

Các khối dữ liệu kỹ thuật đầu tiên cho mỗi trong số mười hai dải quang phổ của MRS. Nguồn: NASA / ESA / MIRI Consortium

Đặc trưng chất lượng hình ảnh và căn chỉnh không gian cho MIRI của Webb

"Ở độ dịch chuyển đỏ thấp hơn, nó sẽ thăm dò các đặc điểm phân tử hydrocacbon trong các thiên hà bụi gần đó và phát hiện dấu vân tay quang phổ sáng của các nguyên tố như oxy, argon và neon có thể cho chúng ta biết về đặc tính của khí bị ion hóa trong môi trường giữa các vì sao", Law và Labiano. "Gần nhà hơn, MRS sẽ tạo ra bản đồ các đặc điểm quang phổ do băng nước và các phân tử hữu cơ đơn giản trong các hành tinh khổng lồ trong hệ mặt trời của chúng ta và trong các đĩa hình thành hành tinh xung quanh các ngôi sao khác."

Khi chất lượng hình ảnh và sự liên kết không gian của một số dải thông tin được "đặc trưng hóa tốt", nhóm Webb chịu trách nhiệm về MIRI sẽ làm việc để hiệu chỉnh phản ứng quang phổ của thiết bị. Điều này liên quan đến một số bước, như thu hẹp bước sóng và độ phân giải quang phổ chính xác trong tất cả mười hai trường xem cho Webb - sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các quan sát về "các vật thể có vạch phát xạ nhỏ gọn và tinh vân hành tinh khuếch tán do các ngôi sao sắp chết đẩy ra", Law và Labiano giải thích .

Hai nhà khoa học cho biết: “Chúng tôi cho thấy khả năng phân giải quang phổ đặc biệt của MRS với một đoạn nhỏ của quang phổ thu được từ các quan sát kỹ thuật gần đây về hạt nhân thiên hà đang hoạt động ở lõi của thiên hà Seyfert NGC 6552. Khi MRS đã sẵn sàng, nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các chương trình khoa học "Chu kỳ 1" - đây là một số nhiệm vụ đầu tiên mà Kính viễn vọng Không gian James Webb sẽ thực hiện để phục vụ cho ngành thiên văn học ngoài không gian. Và chỉ còn vài tuần ngắn ngủi nữa thôi.

Thúy Vy
Theo Interesting engineering
CÙNG CHUYÊN MỤC
ĐỌC THÊM